UBND tỉnh bổ sung công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ân Thi

Đăng ngày 27 - 10 - 2023
100%

Ngày 25/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2239 về việc bổ sung công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ân Thi.

Theo đó, bổ sung 30 công trình, dự án với diện tích 42,35ha có địa điểm tại các xã: Phù Ủng, Đặng, Lễ, Quang Vinh, Hạ Lễ, Đa Lộc, Bãi Sậy, Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám,  Quảng Lãng, Đặng Lễ, Văn Nhuệ, Hồng Vân, Hồng Quang, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Hạ Lễ, Vân Du, Quang Vinh, thị trấn Ân Thi; và điều chỉnh 2 công trình, dự án đối với danh mục công trình thực hiện năm 2023 của Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện ta là Dự án đầu tư xây dựng đường Vân Du - Phù Ủng (đoạn từ nút giao ĐT.376 đến ĐT.382 huyện Ân Thi; và công trình xây dựng đường tỉnh 376B ( đoạn kết nối QL.39 với ĐT 386C).

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ân Thi thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định 1016/QĐ-UBND ngày 5/5/2026 của UBND tỉnh và Tờ trình số 299/TTr-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện Ân Thi; công bố công khai việc bổ sung công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Danh mục công trình, dự án bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ân Thi: Chi tiết tại đây

Tin mới nhất

Chi trả tiền bồi thường thu hồi đất và chính sách hỗ trợ thực hiện Dự án xây dựng ĐT.376B (đoạn...(06/02/2024 6:56 SA)

Huyện Ân Thi: Triển khai công tác GPMB xây dựng Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam thị trấn Ân Thi(03/01/2024 7:12 SA)

Huyện Ân Thi: Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Văn Nhuệ - Hoàng...(11/12/2023 9:52 SA)

Hội nghị xin ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 6(24/11/2023 1:23 CH)

UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiếp độ GPMB dự án đường Tân Phúc -Võng Phan(14/11/2023 10:55 SA)

Huyện Ân Thi: Lấy ý kiến lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 1(25/10/2023 10:14 SA)

Triển khai công tác GPMB Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan(31/08/2023 3:39 CH)

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông Nam thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi,...(29/06/2023 1:29 CH)

Huyện Ân Thi bàn giao mặt bằng thi công dự án đường kết nối ĐT.387 với đường ô tô cao tốc Hà Nội...(08/06/2023 6:59 CH)

Kế hoạch sử đụng đất năm 2023 của huyện Ân Thi (19/05/2023 3:21 CH)