Xử lý dứt điểm trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất thủy lợi trên địa bàn xã Bãi Sậy

Đăng ngày 02 - 03 - 2018
100%

Thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 và Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017.

Ngày 18/8/2017, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính các xã, thị trấn đã ký cam kết không để xảy ra các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn xã Bãi Sậy đang để xảy ra trường hợp hộ gia đình ông Phan Văn Chuẩn, thôn Đỗ Mỹ xây dựng công trình kè bờ, đổ nền bê tông và xây tường trái phép trên đất thủy lợi.

 Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phê bình Chủ tịch UBND xã Bãi Sậy và cán bộ Địa chính đã không thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và Bản cam kết ký ngày 18/8/2017; khi phát hiện vi phạm đã không báo cáo UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường để kịp thời chỉ đạo xử lý.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bãi Sậy tổ chức ngay lực lượng và chỉ đạo tháo dỡ, giải tỏa công trình xây dựng vi phạm trên đất thủy lợi do UBND xã Bãi Sậy quản lý xong trước ngày 24/3/2018; báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện.

3. Giao phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của UBND xã Bãi Sậy để báo cáo UBND huyện.

Tin mới nhất

Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)...(01/03/2018 9:43 SA)

Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)...(06/02/2018 9:44 SA)

Rà soát, báo cáo số liệu thống kê định kỳ hàng năm đối với hệ thống giao thông nông thôn địa phương(09/01/2018 9:41 SA)

Thế mạnh đầu tư của huyện Ân Thi(18/10/2017 1:35 CH)

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện(02/10/2017 2:21 CH)