UBND huyện Ân Thi: Triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn

Ngày 10/5/2019, UBND huyện Ân Thi đã ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn tại địa điểm thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Danh nhân Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) người xã Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi (nay thuộc thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) lúc nhỏ nổi tiếng thông minh, được đương thời tôn xưng là “thần đồng”; Năm 12 tuổi ông đỗ Thái học sinh và năm 16 tuổi đỗ Hoàng Giáp, về sau làm quan đến chức Nhập Nội Đại Hành Khiển (tức Tể tướng). Cuộc đời làm quan của ông trải qua 5 đời Vua triều Trần. Ông là một nhà chính trị tài giỏi, nhà ngoại giao xuất sắc, nhà làm luật công tâm, nhà hoạch định chính sách sáng suốt đồng thời cũng là một nhà thơ có tài. Ông để lại một sự nghiệp trước tác như: đồng tác giả của hai bộ sách về Luật pháp Hoàng triều đại điển và Hình luật thư (đều soạn chung với Trương Hán Siêu) và là nhà thơ tài trên thi đàn dân tộc. Tác phẩm của ông chủ yếu là tập Giới hiên thi tập. Ông mất năm 1370, hưởng thọ 81 tuổi.

 Lăng mộ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn tại thôn Hoàng Cả

Để tri ân danh nhân Nguyễn Trung Ngạn, góp phần tôn vinh những danh nhân tiêu biểu của địa phương trong các thời kỳ lịch sử; và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần ngày càng cao của nhân dân, được sự quan tâm của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên; Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn.

Sau khi khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng, cùng thông báo chấp thuận mặt bằng quy hoạch tổng thể dự án đầu tư xây dựng; kết quả thẩm định dự án của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên và chấp thuận phương án kiến trúc công trình xây dựng Đền thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Trung Ngạn của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Hưng Yên; Ngày 10/5/2019, UBND huyện Ân Thi đã ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn tại địa điểm thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.  Tổng diện tích quy hoạch khoảng 9.335,6m2 với các hạng mục gồm: Đền thờ, Nghi môn, Bình phong, Cổng đền, Lầu chuông-Gác trống, Tả vũ - Hữu vũ, Nhà bếp - Nhà thủ từ, Am hoá vàng, và các hạng mục phụ trợ. Sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, nguồn xã hội hoá và các nguồn huy động hợp pháp khác với tổng mức đầu tư: 24.996.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín sáu triệu đồng). Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2020.

Hiện tại, UBND huyện Ân Thi chỉ đạo Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng công trình, theo đúng kế hoạch đề ra./.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện