Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi

Đến hết tháng 3 năm 2019, tổng nguồn vốn chính sách tín dụng trên địa bàn huyện ta đạt 325.145 triệu đồng, tăng 20.907 triệu đồng so với năm 2018.

Tổng dư nợ là 324.113 triệu đồng cho trên 12.000 hộ vay với 10 chương trình gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhà ở xã hội, hộ nghèo về nhà ở và cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó cho vay hộ nghèo về nhà ở được chia làm hai giai đoạn theo Quyết định 176 và Quyết định 33 của Chính phủ. Ngoài ra, UBND huyện Ân Thi còn chuyển 500 triệu đồng từ ngân sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay để tăng khả năng tiếp cận vốn.

Để tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và giảm bớt thời gian đi lại của khách hàng, ngân hàng đã mở 21 điểm giao dịch tại ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tại các điểm giao dịch, ngân hàng đều công khai chính sách tín dụng, hướng dẫn thủ tục, hòm thư góp ý tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận nguồn vốn thuận tiện và nhanh chóng. Thông qua nguồn vốn vay đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo có vốn để phát triển sản xuất, học sinh, sinh viên có điều kiện tham gia học; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch tăng, nhiều gia đình khó khăn có nhà ở… Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Minh Thuỳ-Đài Truyền thanh huyện