Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 28/3/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Đại tá Đào Quang Kiền, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ở huyện có các đồng chí Nguyễn Đình Lăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mai Xuân Giới, Phó bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Văn Chí, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Hội đồng GDQPAN huyện, Chủ tịch và PCT Hội đồng GDQPAN các xã thị trấn

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các phòng, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác quốc phòng - an ninh huyện đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác quân sự quốc phòng đã tập trung xây dựng kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trong năm đã cử 03 đồng chí cán bộ đối tượng 2 và 21 đồng chí đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN theo quyết định của cấp trên. Hội đồng GDQPAN từ huyện đến cơ sở đã mở 22 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 735 đồng chí cán bộ đối tượng 4; 3.877 học sinh trường THPT trên địa bàn được bồi dưỡng giáo dục quốc phòng, đạt 100% kế hoạch.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 Hội đồng Giáo dục QPAN huyện tiếp tục quán triệt chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vối công tác giáo dục quốc phòng trong tình hình mới; Trú trọng đổi mới hình thức phương pháp Giáo dục QPAN phù hợp với đối tượng, phối hợp chặt chẽ với phòng, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội cụ thể hóa kế hoạch trong từng giai đoạn. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng với xây dựng phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị Đại tá Đào Quang Kiền, Phó chỉ huy trưởng,Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2018 và giao nhiệm vụ: Cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để bảo vệ an ninh trật tự, nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng. Tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyển quân năm 2019 đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu giao quân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 06 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018./.

Vũ Hoa-Đài Truyền thanh huyện