Huyện Ân Thi: Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày 17/10/2018, UBND huyện Ân Thi tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Lăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện; đồng chí Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện Ủy, Lãnh đạo UBND huyện, thành viên Hội đồng NVQS huyện, lãnh đạo Công an; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2018, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, huyện ta đã hoàn thành giao 210 quân theo chỉ tiêu, giao 6 quân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương không hoàn thành chỉ tiêu giao quân đó là Văn Nhuệ, Hồng Quang, Đa Lộc, Tiền Phong.

Năm 2019, chỉ tiêu giao thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân đều tăng, trong khi số công dân đi học, đi làm ăn xa không về địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự được dự báo tiếp tục tăng, do đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo và quyết liệt các giải pháp chống trốn để việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai dân chủ công bằng, đúng kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyển quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền công khai, minh bạch danh sách tạm miễn, hoãn, công tác khám tuyển và triển khai các bước khám tuyển theo quy định, phải coi công tác khám tuyển là nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm nên cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy các ngành, đoàn thể, các cơ sở. Sau khám sơ tuyển phải có họp rút kinh nghiệm chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, những trường hợp chống trốn phải có biện pháp xử lý kiên quyết, đồng thời báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tập trung tháo gỡ./.

Lê Hạnh-Đài Truyền thanh huyện