Đình Đào Xá: (Lễ hội chính vào ngày 10/3 âm lịch)

          Đình Đào Xá được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và kiến trúc nghệ thuật Năm 1999. Di tích đình Đào Xá thờ Linh Lang đại vương là hoàng tử con vua cũng thân chinh cầm quân đánh giặc, giữ yên bờ cõi, đề cao vai trò của người có công giúp nước, gắn với yếu tố huyền thoại, có khả năng diệu kỳ và thần bí.

Đình Đào Xá được xây dựng thời hậu Lê (hiện nay còn nhiều dấu tích của thời Lê), song trùng tu lớn vào thời Nguyễn; Nhiều mảng cốn trạm khắc hoa văn thời Lê còn rất đậm nét như long quần tụ, đầu dư hoá rồng ... Kiến trúc Lê đan xen kiến trúc Nguyễn, hoa văn mềm mại: tùng, cúc, trúc, mai... Tại di tích còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị.