Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Bích Tràng, xã Tiền Phong

Các đồng chí: Bạch Thị Hằng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Lê Thanh Thịnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chi bộ thôn Bích Tràng có 82 đảng viên trong đó có 38 đồng chí được miễn sinh hoạt chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 26 ngày 30/3/2024 hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.  Đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2024. Theo đó, trong tháng 3, chi bộ thôn Bích Tràng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; không tự ý chuyển đổi đất sai mục đích; không xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, chủ động chăm sóc lúa Xuân; triển khai kế hoạch nâng cấp 6 tuyến đường giao thông trong thôn. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chi bộ cử 5 đảng viên dự bị đi học lớp sơ cấp lý luận chính trị, các đoàn thể vận động, tuyên truyền hội viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi sinh hoạt

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 4, chi bộ tiếp tục chỉ đạo Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng các biện pháp đánh bắt chuột bảo vệ lúa, rau màu, cây ăn quả; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, công tác quản lý đất đai; xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, chương trình, đảm bảo an ninh trước trong lễ hội đình làng vào ngày 9-11/3 âm Tại buổi sinh hoạt các Đảng viên đã bình bầu 2 đảng viên xuất sắc trong tháng để ghi danh vào Sổ vàng và thông qua đơn xin miễn sinh hoạt của 01 đảng viên.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận quy trình của buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định. Đồng chí đề nghị chi bộ thôn Bích Tràng tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm cho lúa và các cây ăn quả đặc sản như: vải trứng, nhãn.. để đạt năng suất, chất lượng tốt nhất. Tăng cường công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Xây dựng các quy ước, hương ước làng văn hóa. Cần rà soát kỹ, đúng các đối tượng hộ nghèo theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thôn./.          

 

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện