Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra vùng trồng nhãn, vải tập trung tại các xã: Đa Lộc, Hạ Lễ và Tiền Phong

Ngày 26/3/2024, đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình sản xuất vùng trồng nhãn, vải tập trung tại các xã: Đa Lộc, Hạ Lễ và Tiền Phong. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.

Hiện nay, các diện tích nhãn, vải đang ra hoa và đậu quả non; tỷ lệ ra hoa và đậu quả cao; dự kiến nếu thời tiết thuận lợi từ nay đến cuối vụ, sản lượng sẽ tương đương năm 2023.

Đ/c Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình sản xuất vùng trồng nhãn, vải

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật huyện tăng cường công tác dự thính, dự báo để các chủ vườn nắm được diễn biến thời tiết, các đối tượng sâu bệnh gây hại, chủ động trong quá trình chăm sóc; phối hợp với các Hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật đặc biệt là áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng sinh học nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm; đặc biệt chú trọng các diện tích vải trứng; tăng cường quảng bá bằng nhiều hình thức để nâng cao hiệu quả kinh tế các loại cây ăn quả./.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện