Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Dân vận cơ sở

Ngày 25/9/2023, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Dân vận cơ sở năm 2023.

Dự khai mạc có đồng chí Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy: Lê Thanh Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Dương Đình Hiệu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Đồng chí Lưu Trọng Tuấn phát biểu tại khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Dân vận cơ sở 

Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 100 học viên là Chủ tịch của UBMTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề: Công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện hiện nay; Nội dung phương thức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Công tác dân vận chính quyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo; Thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ trong hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, cập nhật kịp thời và nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình phong trào “Dân vận khéo”; nâng cao kỹ năng, năng lực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện./.

Đào Nguyện

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh