Huyện Ân Thi: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003- 2023; biểu dương gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tiêu biểu

Ngày 6/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội ‘’Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2024 và biểu dương gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.

Dự hội nghị có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu huyện có các đồng chí: Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện Ủy: Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND huyện; Lê Thanh Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Dương Đình Hiệu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Nguyễn Thúy Giang, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Huế, Phó chủ tịch UBND huyện; thủ trướng một số phòng, ngành, đoàn thể huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Trong 20 năm qua, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, MTTQ và các tổ chức thành viên đã quan tâm triển khai sâu rộng Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thu hút đông đảo Nhân dân trong huyện hưởng ứng và đem lại ý nghĩa sâu sắc. Thông qua tổ chức ngày hội đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng hạ tầng cơ sở; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; tăng cường tình đoàn kết trong Nhân dân. 20 năm qua, huyện đã tổ chức điểm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 20 khu dân cư. Hàng năm, 100% khu dân cư trong huyện tổ chức ngày hội; trên 20.000 gia đình được công nhận “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp; 122/128 làng, phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 95,3 %; 848 gia đình được công nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền…

Đ/c Lưu Trọng Tuấn, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Lê Thanh Thịnh, UV BTV Huyện ủy, Trưởng BDV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương thành tích mà MTTQ các cấp và các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: thời gian tới MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công; thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, giám sát, phản biện xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở; phát huy sự năng động, sáng tạo của ban công tác mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư.

Đồng chí Phạm Văn Huế, Phó chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Nhân dịp này, đã có 15 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong công tác tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và 63 gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” giai đoạn 2018 – 2023 của huyện ta được tuyên dương, khen thưởng./.