Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn An Khải, xã Bắc Sơn

Ngày 5/9/2023, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn An Khải, xã Bắc Sơn Cùng dự có Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đại biểu huyện có các đồng chí: Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy; Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo xã Bắc Sơn.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh với các đại biểu dự họp

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2023; thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Trong tháng 8, chi ủy, chi bộ thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc lúa mùa, hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi ở địa phương; rà soát cơ sở trường lớp điểm trường mầm non tại thôn chuẩn bị năm học mới; quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn…

Các đại biểu dự họp

Nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng 9/2023: Tiếp tục tập trung chỉ đạo về công tác sản xuất nông nghiệp; tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng viên năm 2024…

Các đại biểu dự họp 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn An Khải, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin tới các đảng viên các vấn đề nổi bật của thế giới, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng thời yêu  cầu, trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đề ra giải pháp thiết thực phát triển đảng viên; tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa”; thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương của tỉnh, của huyện trong giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư… Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề bàn giải pháp phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng thôn, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa; quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh