Đồng chí Tô Thành Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng BCHQS tỉnh kiểm tra việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công huyện Ân Thi

Ngày 30/8/2023, đồng chí Tô Thành Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện. Cùng dự có các đồng chí: Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy; Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, trên địa bàn huyện có 05 dự án đầu tư công do UBND tỉnh quyết định đầu tư với tổng kinh phí hơn 183 tỷ đồng. Các dự án được triển khai theo đúng quy trình. Tuy nhiên một số dự án chậm tiến độ giải ngân do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); một số dự án chi phí GPMB tăng cao hơn so với mức đầu tư được phê duyệt. Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp ĐH.61, Dự án đường quy hoạch mới số 04 giải ngân được 47% nguồn vốn của tỉnh giao năm 2023.

Đồng chí Tô Thành Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy QS tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tô Thành Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu huyện đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án. UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, nhà thầu tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ GPMB; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bên cạnh đó rà soát, nghiên cứu điều chỉnh hướng, tuyến một số dự án giao thông phù hợp với tình hình thực tế./.

Minh Thùy

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh