Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong bối cảnh AI: Không phải là câu chuyện của riêng một đơn vị nào

Ngày 05/7/2023, Hội Truyền thông số Việt Nam - Trung tâm Thông tin Truyền thông số đã tổ chức diễn đàn Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia tại Hà Nội.

Với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, hình thành năng lực tư duy dữ liệu cho các nhóm đối tượng đang triển khai chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong bối cảnh năm 2023 được Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia chọn là năm Chiến lược dữ liệu quốc gia, Hội Truyền thông số Việt Nam giao Trung tâm Thông tin Truyền thông số phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia với chủ dề "Kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong bối cảnh AI".

Được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, diễn đàn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giúp định hình và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, giúp các đơn vị, tổ chức có thể cập nhật kịp thời sự phát triển chung của thế giới, tối ưu hóa tiến trình tiếp cận các giải pháp; giải quyết các vấn đề và thách thức của tổ chức để thực hiện chuyển đổi số được thành công; đồng thời tiếp tục hưởng ứng, thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019, về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã chỉ ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, khẳng định "đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước, quốc tế".

Diễn đàn bao gồm các phần chia sẻ tham luận từ các chuyên gia đầu ngành với các chủ đề: Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia - Thực trạng và giải pháp, trong đó bao gồm: Chủ trương - chính sách, hành lang pháp lý và chiến lược dữ liệu quốc gia; kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại các tập đoàn lớn; kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong kỷ nguyên AI, trong đó bao gồm: Tư duy dữ liệu trong xây dựng giải pháp, tư duy dữ liệu trong kiến tạo giá trị sản phẩm; an toàn dữ liệu và giải pháp về an ninh phần mềm trong bối cảnh AI; thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số: Hình thành năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu...

Các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dữ liệu và chuyển đổi số tham gia chia sẻ tại 2 phiên.

Phiên 1: Phiên trình bày tham luận

Các chuyên gia chia sẻ các nội dung về chiến lược dữ liệu quốc gia, bối cảnh, thực trạng và các vấn đề cần lưu ý; vai trò của dữ liệu trong chuyển đổi số; kiến tạo giá trị từ chiến lược dữ liệu trong kỷ nguyên AI: tư duy dữ liệu trong xây dựng giải pháp và kiến tạo giá trị sản phẩm; xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên tài sản dữ liệu và giá trị doanh nghiệp như thế nào; an toàn dữ liệu và giải pháp về an ninh phần mềm trong bối cảnh AI; xây dựng văn hóa tư duy trên dữ liệu - bắt đầu từ đâu; các bước quan trọng nào cần lưu ý trong việc hình thành một đội ngũ nội bộ sẵn sàng cho chuyển đổi số của tổ chức...

Phiên 2: Phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề "Viên kim cương Data" khi nào tỏa sáng trong lòng doanh nghiệp Việt?

Tại phiên này, các chuyên gia cùng nhau thảo luận những nội dung chính như: Tại sao dữ liệu (Data) lại quan trọng trong mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp, mọi cá nhân? Giá trị dữ liệu đối với mỗi đối tượng này là gì? Dữ liệu được chuyển đổi thành giá trị cho doanh nghiệp bằng cách nào? ROI (Return On Investment) - Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp được nhìn thấy và phân tích trên dữ liệu như thế nào? Bước đầu tiên để xây dựng tổ chức có văn hóa tư duy trên dữ liệu (Data Culture First) là gì? Xây dựng doanh nghiệp với văn hóa tư duy trên dữ liệu (Data-Driven Organization) như thế nào? Tại sao văn hóa tư duy trên dữ liệu (Data-Driven Culture) lại quan trọng từ bước đầu tiên?

Diễn đàn quy tụ các diễn giả, chuyên gia hàng đầu, những người có kinh nghiệm thực tiễn dày dạn trong lĩnh vực dữ liệu và chuyển đổi số, qua đó mang đến một góc nhìn đa dạng, toàn cảnh về kiến tạo và thực thi chiến lược dữ liệu trong tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chương trình Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia được hình thành nhằm mục tiêu giúp nhận thức đúng đắn về tiến trình chuyển đổi số, chia sẻ và tìm giải pháp cho những vấn đề và thách thức đang được đặt ra cho tiến trình chuyển đổi số, kiến tạo các giải pháp hợp lý để chuyển đổi các tổ chức, không chỉ dừng lại ở mức ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái chuyển đổi số, góp phần hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi hiệu quả hơn, góp phần tháo gỡ những khó khăn mà các tổ chức, doanh nghiệp đang gặp phải.

Chương trình bao gồm các hoạt động: 3 diễn đàn quốc gia về Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025 và tầm nhìn 2030; 8 chuyên đề, hội thảo toàn quốc về các lĩnh vực trọng điểm; khảo sát, đánh giá, kiến tạo giải pháp và tôn vinh các đơn vị trên toàn quốc; xuất bản bộ Kỷ yếu về Top 500 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia lần thứ nhất; diện kiến lãnh đạo Nhà nước/Chính phủ/Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, báo cáo về Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia; truyền hình trực tiếp lễ công bố và tôn vinh đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu về Thúc đẩy tiến trình chuyển đối số quốc gia lần thứ nhất; xây dựng hệ sinh thái về Kiến tạo giải pháp, đào tạo nâng cao năng lực và giải pháp công nghệ ứng dụng các nền tảng để thực hiện chuyển đối số thành công.

 

https://mic.gov.vn/