THÔNG BÁO KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 (KỲ HỌP THỨ TÁM), HĐND HUYỆN ÂN THI KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 (KỲ HỌP THỨ TÁM), HĐND HUYỆN ÂN THI KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG BÁO

KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 (KỲ HỌP THỨ TÁM),

HĐND HUYỆN ÂN THI KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Theo Luật định, Thường trực HĐND huyện ấn định tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ Tám) - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung chính như sau:

* Thời gian: 02 ngày từ ngày 11/7/2023 đến ngày 12/7/2023.

*  Địa điểm: Nhà Văn hóa trung tâm huyện.

* Thành phần triệu tập

- Các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XX;

- Lãnh đạo UBND, Ủy viên UBND huyện;

- Chánh án Tòa án nhân dân huyện;

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện;

- Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện;

*  Thành phần mời

 Đại biểu tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cửa tại huyện Ân Thi.

 Đại biểu huyện:

- Thường trực Huyện ủy;

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI;

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Đại biểu xã, thị trấn:

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND.

 Kì họp được Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh tường thuật trực tiếp  trên hệ thống truyền thanh huyện, sóng FM tần số 91,3MHZ để cử tri và Nhân dân theo dõi./.

Văn phòng HĐND-UBND huyện