Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện: Kiểm tra sản xuất vụ Mùa

Ngày 03/7/2023, đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Mùa của các địa phương trên địa bàn huyện. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.

Qua kiểm tra cho thấy, đến thời điểm này toàn huyện đã gieo cấy được gần 4.000ha lúa Mùa, đạt trên 60% diện tích. Một số xã đã cơ bản hoàn thành gieo cấy là: Hồng Vân, Hồng Quang, Hạ Lễ, Tiền Phong, Hồ Tùng Mậu; các xã, thị trấn còn lại đã làm đất đợt 2 đạt 100% diện tích và đang tập trung gieo cấy, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 10/7.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Mùa của các địa phương

Sau khi kiểm tra tình hình sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền nông dân đẩy nhanh gieo cấy các diện tích còn lại đảm bảo đúng lịch thời vụ; sau khi gieo cấy cần tích cực thăm đồng, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa, phát hiện sớm khi có sâu bệnh gây hại để phòng trừ kịp thời, đảm bảo sản xuất vụ Mùa thắng lợi./.

Nguyễn Hà

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh