Hội nghị đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng và tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường Tân Phúc - Võng Phan.

Chiều ngày 22/6/2023, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng và tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường Tân Phúc - Võng Phan.

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các phòng, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện;  Bí thư đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân  và công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường của  10 xã: Bãi Sậy, Tân Phúc, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, Đa Lộc, Tiền Phong, Hồ Tùng Mậu, Hạ Lễ là những xã có diện tích thu hồi để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Hội nghị đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng và tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường Tân Phúc - Võng Phan

Ngày 25/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định số 1142 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378). Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh đi qua 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cừ. Trong đó, chiều dài dự án đi qua huyện ta là 13,8km với diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 78ha. Để tiến độ giải phóng mặt bằng dự án  theo đúng tiến độ thì công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng của 10 xã có diện tích thu hồi cần được đẩy nhanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trong công tác cấp GCN QSDĐ nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng và công tác tuyên truyền GPMB phục vụ thi công dự án đường giao thông. Theo đó khó khăn chủ yếu là do còn một số xã chưa đo đạc xong bản đồ đất nông nghiệp sau dồn đổi và các đơn vị chưa bàn giao đầy đủ kết quả đo đạc ngoài thực địa. Ngoài ra, khi rà soát diện tích thực địa của một số hộ có sự sai lệch với hồ sơ;chủ sử dụng đất nông nghiệp đi làm ăn xa, chưa về xác nhận quyền sử dụng đất; việc chuyển nhượng qua nhiều chủ nên thủ tục giải quyết còn rườm rà, vướng mắc trong quá trình biến động đất đai; đất còn tranh chấp….

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu  các phòng ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phối hợp với các xã  hướng dẫn các hộ, rà soát từng trường hợp, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cấp Giấy CNQSDĐNN sau dồn đổi cho các hộ dân; Giao các xã đang tiến hành đo đạc, chưa nghiệm thu bản đồ đến trước trung tuần tháng 7 phải hoàn thành xong xét duyệt nguồn gốc đất ngay khi hồ sơ đảm bảo theo quy định;  Các xã đã hoàn thành hồ sơ đo đạc, bàn giao bản đồ thì  tiếp tục đẩy nhanh triển khai các nội dung tiếp theo để hoàn thiện cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dự án trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép trong các nội dung hoạt động của địa phương để người dân hiểu và thực hiện công tác GPMB phục vụ thi công dự  án theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

Ngọc Anh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh