Huyện Ân Thi bàn giao mặt bằng thi công dự án đường kết nối ĐT.387 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 8/6/2023, UBND huyện Ân Thi phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức bàn giao mặt bằng thi công dự án đường kết nối ĐT.387 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Km 31+100) tại địa bàn xã Bãi Sậy cho đơn vị thi công.

Dự buổi bàn giao có đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện.

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự buổi bàn giao mặt bằng

Phạm vi dự án có điểm đầu giao với đường tỉnh 387 tại lý trình Km31+100, điểm cuối đấu nối với đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nhận thức được vai trò quan trọng của tuyến đường, trong thời gian qua Hội đồng bồi thường GPMB huyện và xã Bãi Sậy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của dự án đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh; đồng thời tiến hành công tác GPMB trên tinh thần công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân, được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc.

Tại buổi bàn giao, đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị sau khi cắm mốc GPMB, đường công vụ phục vụ thi công tại khu vực xã Bãi Sậy phải đảm bảo thuận tiện trong thi công; các đơn vị liên quan phải lắng nghe, giải quyết tốt những vướng mắc về GPMB đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân, nhất là những hộ dân đã nghiêm túc chấp hành bàn giao sớm mặt bằng; nhấn mạnh: Huyện ta đang là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh nên nút giao cao tốc này đi vào hoạt động sẽ là điểm kết nối trọng yếu, chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và huyện trong thời gian tới./.

Thế Anh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện