Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

Ngày 23/5/2023, đồng chí Dương Tuấn Kiệt; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2023, cùng đi có lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đ/c Dương Tuấn Kiệt; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại xã Đa Lộc

Đồng chí đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên: Nguyễn Quang Tiến chi bộ Ân Thi 3; Nguyễn Văn Hội chi bộ Ân Thi 2, đảng bộ xã Hồng Quang; Nguyễn Thiên Viện chi bộ 7, Nguyễn Trọng Giang chi bộ 4, đảng bộ xã Hạ Lễ; Đỗ Văn Ghi, Phùng Văn Nhạn chi bộ Bình Lăng, đảng bộ xã Tiền Phong và đồng chí Đoàn Trọng Huyền chi bộ Bình Nguyên, đảng bộ xã Đa Lộc. Đây đều là những đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Đ/c Dương Tuấn Kiệt; PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho Đ/c Nguyễn Trọng Giang chi bộ 4

Đ/c Dương Tuấn Kiệt; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Thiên Viện, chi bộ 7

Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã gắn Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên đồng thời ghi nhận sự đóng góp, công lao to lớn của các đồng chí đối với đất nước cũng như huyện nhà; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên lão thành, luôn là chỗ dựa vững chắc về ý chí, tư tưởng và tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo./.

Nguyễn Hà

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh