Đồng chí Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

Ngày 22/5/2023, đồng chí Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 cho 10 đảng viên.

Đồng chí Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023

Trong đó, xã Cẩm Ninh có 4 đồng chí; xã Nguyễn Trãi: 2 đồng chí; xã Hồ Tùng Mậu: 2 đồng chí; xã Đặng Lễ: 2 đồng chí. Đây đều là những đảng viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công tác xây dựng Đảng ở các địa phương; tích cực vận động gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Đồng chí Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Hồ Tùng Mậu

Tại các gia đình, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gắn Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Phát biểu tại buổi trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những đóng góp, sự phấn đấu liên tục, bền bỉ của các đảng viên với sự nghiệp cách mạng và với sự phát triển của quê hương; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các địa phương ngày càng vững mạnh./.

Thế Anh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh