Tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh Mắc - Bơc và sốt xuất huyết

Ngày 29/3/2023, UBND huyện Ân Thi ban hành Công Văn số 218/UBND-YT gửi các phòng, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn, yêu cầu tăng cường giám sát phòng, chống bệnh Mác-bớc và bệnh sốt xuất huyết.

Theo đó, Trung tâm y tế huyện phối hợp với Công an huyện tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại cộng đồng dân cư và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ (lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực Châu Phi trong vòng 21 ngày); phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh; Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về các biện pháp phòng chống, chăm sóc, điều trị, đặc biệt lưu ý về công tác phòng, chống nhiễm khuẩn.

Chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra, không để bị động; Thực hiện nghiêm việc thông tin, báo cáo giữa các tuyến khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ, mắc bệnh và tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

Phòng Văn hoá – Thông tin huyện, Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện chủ động tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng bệnh, không để người dân không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo y tế cơ sở thành lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng đáp ứng khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ, mắc tại địa phương (nếu có).

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh