Huyện Ân Thi Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ngày 10/3/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ân Thi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2023

Ngày 10/3/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ân Thi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đại biểu huyện có: Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện; lãnh đạo công an huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp, các cơ quan, đơn vị của huyện Ân Thi đã chấp hành nghiêm Luật NVQS, Luật CAND và các văn bản dưới Luật; làm tốt công tác tuyên truyền, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, tinh thần hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ của thanh niên. Vì vậy công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 huyện ta đã hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Huyện đã bàn giao 240 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Qua các bước khám tuyển đã nắm chắc về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe của công dân đặc biệt là công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; phân tích tổng hợp những công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ; niêm yết công khai đảm bảo dân chủ. Buổi Lễ giao, nhận quân diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm, đảm bảo vui tươi, phấn khởi, tuyệt đối an toàn và thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đã được UBND huyện khen thưởng.

Thế Anh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện