Huyện Ân Thi - Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 23/02/2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Ân Thi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Huế, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ: Nguyễn Thuý Giang, Phó Chủ tịch HĐND Huyện; Dương Đình Hiệu, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Đinh Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; cùng thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các xã, thị trấn. 

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác quốc phòng - an ninh huyện ta đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó: Đã tập trung xây dựng kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ quân sự các cấp; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trong năm, đã cử 05 đồng chí đối tượng 2 và 10 đồng chí đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo quyết định của cấp trên. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện và cơ sở đã mở 22 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 505 đồng chí cán bộ đối tượng 4; hơn 4.100 học sinh trường THPT trên địa bàn được bồi dưỡng giáo dục quốc phòng, đạt 100% kế hoạch.

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị 12/CT-BCT ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vối công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; trú trọng đổi mới hình thức phương pháp giáo dục cho phù hợp với đối tượng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị xã hội cụ thể hóa kế hoạch trong từng giai đoạn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Huế, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022; đề nghị năm 2023 các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, xây dựng  kiện toàn thành viên hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; Xây dựng kế hoạch công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng sát với thực tế; nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Nhân dịp này 9 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2022 được UBND huyện khen thưởng./.

Vũ Hoa

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh