Đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình thu hoạch lúa Xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa

          Ngày 22/6/2022, đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi thăm đồng, kiểm tra tình hình thu hoạch lúa Xuân và công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa của các địa phương trên địa bàn huyện. Cùng đi có lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

           Qua kiểm tra cho thấy: đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa Xuân, năng suất vụ này khá cao trung bình trên 200 kg/sào. Sau khi thu hoạch, toàn huyện đã làm đất đợt 1 được 6.000 ha, đạt trên 90%; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã cấp phát 24 tấn thóc giống do tỉnh trợ giá cho nông dân, chủ yếu là các giống VNR 20, Hà Phát 3; nông dân đã xuống giống được 250 ha, đạt gần 50% kế hoạch.

          Sau khi kiểm tra tình hình sản xuất, đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Xí nghiệp khai công trình thủy lợi huyện làm tốt khâu điều tiết nước, đảm bảo tiến độ làm đất; chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền nông dân gieo cấy đúng cơ cấu, lịch thời vụ, không để gieo cấy muộn ảnh hưởng đến sản xuất vụ mùa; phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 15/7./.

Thu Hà - Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện