Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II

Ngày 11/01/2022, Trung tâm Chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II. Về dự có các đồng chí: Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Đình Hiệu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám Đốc Trung tâm Chính trị huyện. Tham dự lớp học có hơn 60 quần chúng ưu tú của các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; hướng dẫn làm thủ tục kết nạp Đảng viên và một số nội dung quan trọng khác./.

Vũ Hoa - Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện