Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm giao dịch trên địa bàn huyện

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi đã liên tục triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các điểm giao dịch 21 xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch. Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; cài đặt PC-Covid; tiêm phòng đủ 02 mũi vắc xin Covid-19 cho các cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị, trang bị đầy đủ các trang thiết bị như: máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, tấm chắn giao dịch…

Tại các điểm giao dịch, phối hợp tốt với UBND các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch đến 100% các Tổ tiết kiệm vay vốn và khách hàng đến giao dịch. Sắp xếp thời gian giao dịch với khách hàng cho phù hợp, tránh tập trung đôngg người. Hướng dẫn khách hàng quét mã QR, khai báo y tế, kiểm tra nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách đúng quy định.

Với việc triển khai đồng bộ, kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động tại các điểm giao dịch luôn được chủ động. Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, triển khai mở rộng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, tích cực chung sức, đồng lòng, cùng chính quyền địa phương giữ vững địa bàn huyện an toàn, ổn định trong tình hình mới./.

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ân Thi