Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn huyện

Ngày 18/11/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, đánh giá thực trạng việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Xuân Trúc, công ty nhựa Thái Bình Dương và nghe công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, đoàn kiểm tra ghi nhận sự chỉ đạo sát sao, cụ thể: Hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện trong việc chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn và toàn thể Nhân dân, tích cực, chủ động thực hiện tổng thể các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, khả quan. Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 17/11/2021, trên địa bàn huyện có 51 ca F0, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19 đạt 97%. Huyện đã thành lập các đội phản ứng nhanh cấp xã, tổ phòng chống dịch tại các thôn, khu phố và trạm y tế lưu động tại các địa phương.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt các thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu một số nội dung trọng tâm: Huyện tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về việc phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tiếp tục rà soát, phát hiện sớm các trường hợp về từ vùng dịch, đi qua vùng có dịch, có yếu tố liên quan đến dịch tễ để thực hiện giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo đúng quy định./.

Đài Truyền thanh huyện