Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Bình Trì, thị trấn Ân Thi

Nhằm nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ thôn, khu phố thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được kịp thời, chặt chẽ, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của chi bộ những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương được kịp thời, chính xác. Ngày 07/9/2021, đồng chí Lê Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ở huyện các có đồng chí: Mai Xuân Giới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Bạch Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện Đảng ủy thị trấn Ân Thi đã về dự sinh hoạt chi bộ thôn Bình Trì, thị trấn Ân Thi.

Chi bộ thôn Bình Trì hiện có 35 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị, 07 đảng viên được miễn sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt định kỳ, đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt triển khai đến các đảng viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 8 năm 2021 và triển khai nhiệm tháng 9. Theo đó trong tháng 8, Chi bộ thôn Bình Trì đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo Nhân dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa; công tác giải phóng mặt bằng đường 376; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp tới toàn thể đảng viên và Nhân dân. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tổ chức đoàn thể phát huy hiệu quả các hoạt động tại cơ sở.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, thẳng thắn, nhìn nhận, nêu ra một số vấn đề cần quan tâm như: Công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác môi trường, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và đề xuất xây dựng mới nhà văn hóa thôn.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Lê Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Mai Xuân Giới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo đúng quy định, các đảng viên tham gia đầy đủ, các ý kiến đóng góp, thảo luận thẳng thắn, cởi mở nêu cao ý thức xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Đồng thời nhấn mạnh: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngoài việc sinh hoạt định kỳ nên mở thêm sinh hoạt theo chuyên đề và coi việc sinh hoạt chi bộ định kỳ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là tế bào then chốt trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở.

Vũ Hoa - Đài Truyền thanh huyện