Ân Thi kết thúc vùng phong tỏa, cách ly phòng chống dịch Covid-19

Ngày 17/7/2021, UBND huyện Ân Thi đã ban hành quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng phong tỏa, cách ly khu dân cư thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn.

Như vậy, đến nay huyện Ân Thi đã kết thúc phong tỏa 8/8 địa bàn được thiết lập cách ly, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu, sau khi kết thúc phong tỏa, cách ly, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát diễn biến tình hình dịch trên địa bàn./.

Đài Truyền thanh huyện