Huyện Ân Thi khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021; sáng ngày 23/6/2021, huyện Ân Thi đã tổ chức khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Dự khai mạc, ở tỉnh có các đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; ở huyện có các đồng chí: Phạm Văn Huế, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; Thượng tá Đinh Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện cùng đại biểu phòng, ngành, đoàn thể huyện.

                              

    Đồng chí Phạm Văn Huế, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi phát biểu khai mạc

Đối tượng tham gia dự thi lần này gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS 21 xã, thị trấn (tổng số 63 đồng chí); tham gia các nội dung thi: Thi nhận thức về Luật Dân quân tự vệ năm 2019; các văn bản thi hành luật và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bằng hình thức trắc nghiệm (thi chung), nội dung thi riêng cho từng đối tượng. Đối với các đồng chí là Chỉ huy trưởng tham gia xây dựng, báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân giai đoạn 2021 - 2025. Đối với các đồng chí là Chính trị viên chuẩn bị và thực hành lên lớp 01 chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã. Đối với các đồng chí là Phó Chỉ huy trưởng xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân cấp xã.

                                   

Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ hiểu biết một cách toàn diện về Luật Dân quân tự vệ nói chung và các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ nói riêng, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở vận dụng vào thực tiễn công tác một cách hiệu quả, kịp thời khắc phục ngay những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thiển khai và thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại các địa phương hiện nay.

 

Hoàng Bình - Ban Chỉ huy Quân sự huyện