Đoàn viên, thanh niên toàn huyện tích cực tuyên truyền bầu cử

Nhằm góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn viên, thanh niên toàn huyện đang tích cực tuyên truyền về bầu cử.

Theo đó, từ trung tuần tháng 3 đến nay, trên hệ thống các trang mạng Zalo, Facebook, công tác tuyên truyền bầu cử được các tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên trong toàn huyện thực hiện tích cực. Cụ thể qua các fanpage của đoàn ở các trang mạng xã hội, nội dung tuyên truyền pháp luật bầu cử, tài liệu hỏi đáp về bầu cử và tranh cổ động liên tục được cập nhật, chia sẻ hàng ngày; bên cạnh đó, 100% các đoàn cơ sở còn phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động về bầu cử cho đoàn viên, thanh niên và người dân ở khu dân cư tại các địa phương. Qua đó, giúp đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn  huyện hiểu rõ được ý nghĩa, trách nhiệm của mình góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Đài Truyền thanh huyện