Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các địa phương trong huyện

Đồng chí Mai Xuân Giới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã: Đặng Lễ, Đào Dương và Quang Vinh.

Tại các đơn vị, lãnh đạo địa phương đã báo cáo kết quả chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến thời điểm này, các xã đã hoàn thành phát thẻ cử tri; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, treo băng rôn qua đường, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại các khu vực bỏ phiếu. Để phòng, chống dịch Covid-19, các tổ bầu cử đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn; chuẩn bị đầy đủ về hòm phiếu, con dấu; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các xã cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho bầu cử, nhất là công tác lưu hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ và trang trí các hòm phiếu theo đúng quy định; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết tại các tổ bầu cử, danh sách cử tri phải niêm yết đảm bảo theo đúng quy định; các đồng chí lãnh đạo địa phương phải trực tiếp bám địa bàn thôn để chỉ đạo, không được chủ quan, lơ là, để bầu đúng, bầu đủ với tỷ lệ phiếu cao nhất, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

Vũ Hoa - Đài Truyền thanh huyện