Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1005B/UBND-KT&HT
Ngày ban hành 01/11/2023
Trích yếu Vv tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số diều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP và Nghị định 08/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV 1005B UBND huyen.signed.pdf
°
181 người đang online