Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 997/UBND-NV
Ngày ban hành 27/10/2023
Trích yếu Vv tham gia thẩm định đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, của đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2023-2025
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm cv 997 UBND huyen.signed.pdf
°
143 người đang online