Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 798/UBND-QS
Ngày ban hành 08/09/2023
Trích yếu Vv triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm CV 798 UBND huyen.signed.pdf
°
90 người đang online