HN triển khai, HD các quy định về cấp phép XD và quản lý trật tự XD; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và vốn NS ngoài đầu tư công

Đăng ngày 05 - 07 - 2024
100%

Ngày 02/7/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn các quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong đầu tư xây dựng; Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và vốn ngân sách ngoài đầu tư công trên địa bàn huyện.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Trường Tam, TUV, Bí thư Huyện uỷ; Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Đình Hiệu, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Trưởng BTG Huyện uỷ, Giám đốc TTCT huyện. Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Chủ tịch HĐND và Công chức Tài chính, kế toán các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị 

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt các văn bản hướng dẫn về quy hoạch; quản lý quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng; tổ chức lựa chọn nhà thầu trong đầu tư xây dựng; thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về quản lý trật tự xây dựng; Hướng dẫn về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; quyết định chủ trương đầu tư dự án và quyết toán dự án hoàn thành; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và và vốn ngoài đầu tư công. Các nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Trình tự thủ tục thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A,B,C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý; Trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị đầu tư, kiểm soát tạm ứng kinh phí và thanh toán vốn đầu tư; Trình tự, thủ tục thực hiện lập hồ sơ báo cáo, nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn triển khai sau thiết kế cơ sở…

Sau khi nghe các nội dung, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất công trên địa bàn và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hùng Cường đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong đầu tư xây dựng; Công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và vốn ngân sách ngoài đầu tư công trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng năm công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; Kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào sử dụng. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp phân kỳ hợp lý kế hoạch vốn đầu tư các dự án công trình, tham mưu cho cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm đảm bảo; Hướng dẫn các chủ đầu tư về quy định trong đấu thầu, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách theo quy định. Các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến các Luật, Thông tư, Nghị định, Chỉ thị của cấp trên đến cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nắm bắt được kịp thời, đồng thời phối hợp với các phòng, ngành liên quan kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi triển khai thực hiện GPMB Cụm công nghiệp Vân Du – Quang Vinh(16/04/2024 3:14 CH)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 DADTXD Khu dân cư và Chợ dân sinh Thổ Hoàng 2(11/04/2024 8:57 SA)

Xã Vân Du triển khai công tác GPMB Dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an...(01/04/2024 2:31 CH)

UBND huyện: Đánh giá công tác xây dựng NTM, tiến độ cấp giấy CGQSDĐ và giải phóng mặt bằng(27/03/2024 6:42 SA)

Hội nghị xin ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt(07/03/2024 3:15 CH)

Sở Giao thông Vận tải: Kiểm tra thực địa, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc GPMB dự án đường Tân Phúc -...(29/02/2024 3:14 CH)

Chi trả tiền bồi thường thu hồi đất và chính sách hỗ trợ thực hiện Dự án xây dựng ĐT.376B (đoạn...(06/02/2024 6:56 SA)

Huyện Ân Thi: Triển khai công tác GPMB xây dựng Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam thị trấn Ân Thi(03/01/2024 7:12 SA)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án Xây dựng khu nhà ở đô thị mới thị trấn Ân Thi 1(31/12/2023 7:48 SA)

Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án...(31/12/2023 9:31 SA)