UBND huyện: Đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 19 - 06 - 2024
100%

Ngày 17/6/2024, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện; kế hoạch về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024 gồm các xã: Vân Du, Quang Vinh, Bãi Sậy, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Văn Nhuệ, Hồng Vân, Cẩm Ninh, Quảng Lãng, Hoàng Hoa Thám, Hồ Tùng Mậu, Bắc Sơn, Đào Dương, trong đó về cơ bản trong tháng 6, 7 các xã sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, riêng 02 xã Đào Dương và Hồ Tùng Mậu có một số tiêu chí còn yếu như Giáo dục, Văn hóa.

Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kì 2020-2025, hiện nay thời gian nhiệm kỳ không còn nhiều, vì vậy yêu cầu phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp - PTNT, cơ quan thường trực của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM rà soát, tham mưu UBND huyện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn các xã hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; các địa phương khẩn trương phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các cơ quan chức năng của huyện, các đơn vị tư vấn triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng của xã đảm bảo tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Phòng Lao động, TB-XH phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá lại các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Về tiêu chí Giáo dục: Phòng Tài chính - KH tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ các xã đảm bảo phát huy cao hiệu quả nguồn vốn; Phòng Giáo dục - ĐT đánh giá, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí. Đối với tiêu chí môi trường: Phòng Tài nguyên - Môi trường khẩn trương khắc phục những tồn tại đã được nêu ra, phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể huyện, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân thường xuyên vệ sinh, giữ cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình; giảm thiểu tình trạng xả rác ra môi trường. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, huy động sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân trong việc đóng góp, ủng hộ vật chất, công lao động, kinh phí… để hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở vật chất; chủ động bố trí kinh phí địa phương để hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở, lắp trang thiết bị vui chơi cho trẻ em và dụng cụ tập thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa thôn, xã; duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội, sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện đúng kế hoạch đề ra./.

Tin mới nhất

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN(19/07/2024 10:04 CH)

Khánh thành, bàn giao trụ sở làm việc Công an xã Đa Lộc và ra mắt mô hình “Bộ phận tiếp nhận và...(17/07/2024 7:19 SA)

Kỳ họp thứ Mười hai - Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026(16/07/2024 8:41 SA)

Cụm thi đua số 5 – Bộ Công An Khánh thành nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại huyện Ân Thi(10/07/2024 3:17 CH)

HN toàn quốc quán triệt QĐ số 144-QĐ/TW về chuẩn mực ĐĐCM của CB,ĐV trong giai đoạn mới; CT số...(10/07/2024 2:51 CH)

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023–2028(06/07/2024 11:50 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi(05/07/2024 9:36 SA)

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất thu hồi tại xã Nguyễn Trãi(28/06/2024 4:14 CH)

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án đường Tân Phúc – Võng Phan (giao ĐT.387) tại...(28/06/2024 4:06 CH)

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở năm 2024(28/06/2024 4:01 CH)