HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 17 KHÓA 26

Đăng ngày 05 - 07 - 2023
100%

Ngày 04/7/2023, BCH Đảng bộ huyện khóa 26 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 1. Đồng chí Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí: Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện khóa 26; Thủ trưởng các phòng, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, thu ngân sách năm 2022: Dự toán tỉnh giao: 178.150 triệu đồng; dự toán HĐND huyện giao: 208.150 triệu đồng, quyết toán: 549.460 triệu đồng, bằng 308,4% dự toán tỉnh giao, bằng 264% dự toán HĐND huyện giao và bằng 140,2% so với quyết toán năm 2021. Tổng thu ngân sách năm 2022 là 1.393.461 triệu đồng. Chi ngân sách địa phương năm 2022 là 1.136.150 triệu đồng, đạt 162,5% so với dự toán tỉnh giao, bằng 156,5% so với dự toán huyện giao.

Về thực hiện nhiệm vụ thu chi 6 tháng đầu năm 2023: Ước thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm 2023 là 222.396 triệu đồng, bằng 112,8% dự toán tỉnh giao, bằng 102,4% dự toán HĐND huyện giao và bằng 168,5% so với cùng kì. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 là: 458.439 triệu đồng, đạt 61,6% kế hoạch tỉnh giao, bằng 59,2% kế hoạch huyện giao và bằng 135,3% so với cùng kì.

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ XVII

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với một số công trình, dự án. Nghe Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nghe quán triệt Quy định số 838-QĐ/TU ngày 22/6/2023 của Tỉnh ủy Quy định về việc thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí chí Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện thực hiện nghiêm Quy định số 838-QĐ/TU ngày 22/6/2023 của Tỉnh ủy Quy định về việc thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên; rà soát quy hoạch, chuẩn bị nguồn cho Đại hội MTTQ và các đoàn thể trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định, tiếp tục chăm lo công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; cùng với đó, tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công, khai thác nuôi dưỡng các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ; chi ngân sách kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra./.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi: Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thường trực, Trưởng, Phó Ban HĐND xã, thị trấn...(23/11/2023 2:57 CH)

Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề tại thị trấn Ân Thi(23/11/2023 2:28 CH)

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: Bế giảng lớp Bồi dưỡng chương trình ngạch Chuyên viên và tương...(15/11/2023 3:04 CH)

Ban Thường vụ Huyện đoàn Ân Thi: Công bố Quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH may Hoàn Hiền(13/11/2023 8:53 SA)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao tặng Huy hiệu Đảng đợt...(13/11/2023 7:44 SA)

Đại tá Tô Thành Quyết, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ phố...(08/11/2023 1:26 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2023(08/11/2023 1:08 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Đan...(08/11/2023 1:37 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện: Dự sinh hoạt chi hộ thôn Bình Cầu,...(07/11/2023 10:22 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2023(07/11/2023 10:06 SA)