Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 06 - 07 - 2021
100%

Ngày 05, 06/7/2021, HĐND huyện Ân Thi khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Về dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Văn Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Văn Quý - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện và lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Ở huyện có các đồng chí: Mai Xuân Giới - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ông, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, đại biểu HĐND huyện khóa XX, lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn cùng dự.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử huyện Ân Thi báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX và công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành nội quy các kỳ họp, quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất của HĐND huyện có nội dung hết sức quan trọng, quyết định tổ chức bộ máy và các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện và các chức danh khác theo thẩm quyền. Các đại biểu HĐND huyện tập trung nghiên cứu, thảo luận với tinh thần dân chủ, khách quan để bầu các chức danh đạt tiêu chuẩn. HĐND huyện cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền năng động để phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND huyện khóa XX đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu... 

Với sự thống nhất và tín nhiệm cao, đồng chí Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX đã được bầu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Nguyễn Thúy Giang - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Tuấn Kiệt – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX đã được bầu tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Phạm Văn Huế tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lưu Trọng Tuấn và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Dương Tuấn Kiệt trân trọng cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm. Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong huyện đã tin tưởng, giao phó. Với ý thức, trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong huyện, trên từng cương vị công tác, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lưu Trọng Tuấn và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Dương Tuấn Kiệt hứa sẽ kế thừa, phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của nhiệm kỳ trước; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; luôn cố gắng hết sức mình cùng với các đại biểu HĐND huyện, tập thể UBND huyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các Nghị quyết của HĐND huyện…

Theo chương trình làm việc, ngày 06/7/2021, HĐND huyện tập trung xem xét các báo cáo, dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021, thực hiện một số nội dung quan trọng khác và bế mạc Kỳ họp./.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện(14/06/2022 7:43 SA)

Tổ chức Kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX(23/11/2021 4:05 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(12/11/2021 2:32 CH)

Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021(19/08/2021 2:41 CH)

Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(29/06/2021 7:59 SA)

Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất(29/06/2021 7:45 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:11 SA)

Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(25/06/2021 8:57 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)