Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất

Đăng ngày 29 - 06 - 2021
100%

Sáng ngày 29/6/2021, HĐND xã Tân Phúc  khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp phiên thứ nhất, nhằm bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã, đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử trên địa bàn xã diễn ra an toàn, đúng luật, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19, đã bầu 24 đại biểu vào HĐND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND xã; Trưởng, phó các ban của HĐND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả: Ông Đặng Văn Thiệu được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã; ông Ngô Dương Tuyên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã; ông  Đào Văn Vạn được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã, ông Đặng Đình Kim được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ số phiếu cao đạt 100%.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã  đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong  việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Đồng chí mong muốn các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy trách nhiệm đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển.

Cũng tại kỳ họp đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo tờ trình như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo quyết toán, thu chi ngân sách năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo Thường trực Ủy ban MTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác./.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện(14/06/2022 7:43 SA)

Tổ chức Kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX(23/11/2021 4:05 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(12/11/2021 2:32 CH)

Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021(19/08/2021 2:41 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2021 3:23 CH)

Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất(29/06/2021 7:45 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:11 SA)

Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(25/06/2021 8:57 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)