Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất

Đăng ngày 29 - 06 - 2021
100%

Ngày 29/6/2021,  Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND. Đồng chí Bạch Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã về dự.  

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thị trấn Ân Thi đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, thị trấn có 09 đơn vị bầu cử, với hơn 7.000 cử tri, 99,94% cử tri đi bầu đúng quy định và thời gian, thị trấn có 26 đại biểu trúng cử vào HĐND thị trấn khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị trấn được tổ chức đúng quy định, đảm bảo dân chủ an toàn và đúng luật.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn; Trưởng, Phó ban các ban HĐND thị trấn; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần dân chủ công khai, đúng luật các đồng chí trong danh sách bầu cử được các đại biểu HĐND tín nhiệm bầu với tỷ lệ đạt 100% .

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND thị trấn thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán thu chi ngân sách thị trấn năm 2020 ; báo cáo ước thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn và một số nội dung quan trọng khác./

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện(14/06/2022 7:43 SA)

Tổ chức Kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX(23/11/2021 4:05 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(12/11/2021 2:32 CH)

Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021(19/08/2021 2:41 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2021 3:23 CH)

Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(29/06/2021 7:59 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:11 SA)

Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(25/06/2021 8:57 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)