Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất

Đăng ngày 25 - 06 - 2021
100%

Sáng ngày 25/6/2021, HĐND xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức họp phiên thứ Nhất, nhằm bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND - UBND xã, đến dự có đồng chí Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, xã đã thực hiện tốt công tác bầu cử, cử tri phấn khởi hào hứng đi bỏ phiếu trong niềm vui chung của đất nước, tình hình an ninh trước, trong và sau cuộc bầu cử được đảm bảo, với tỷ lệ cử tri đi bầu trong toàn xã đạt 99,58%. Qua đó, đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện và bầu được 25 đại biểu HĐND xã.

Cũng tại kỳ họp, đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng thời các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế,  Ban Kinh tế - Xã hội HĐND và bầu ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác.  

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lưu Trọng Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bày tỏ mong muốn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ mang hết tâm huyết, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đại diện cho quyền lợi của Nhân dân trong toàn xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -  2025 đã đề ra, góp phần đưa xã Hồng Quang ngày càng phát triển, xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có của địa phương./.

Tin mới nhất