Cử tri hướng về ngày bầu cử

Đăng ngày 21 - 05 - 2021
100%

Tai hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Nguyễn Trãi, cử tri Phạm Phú Sáu đã chia sẻ: Trong đời mình, tôi đã nhiều lần được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu các cơ quan dân cử. Mỗi lần bỏ phiếu, tôi cảm thấy đó là ngày hội vui, là một cơ hội để chọn ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và đóng góp nhiều công sức, trí tuệ hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cho quê hương. Vì vậy, mình phải có trách nhiệm nghiên cứu kỹ tiểu sử của người ứng cử, chọn đúng người có đủ đức, đủ tài, năng lực, phẩm chất đạo đức, đứng về quyền lợi chính đáng của người dân, là người sẽ đóng góp trí tuệ tham gia hoạch định chính sách, đem lại lợi ích cho đất nước, cho Nhân dân. Thực tế cho thấy, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được Đảng và Nhà nước quan tâm rất nhiều, đời sống người dân nông thôn ngày càng đi lên. Tôi mong các đại biểu trúng cử lần này làm tròn trách nhiệm của mình, chuyển tải những văn bản, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước với Nhân dân một cách gần gũi và dễ hiểu; thực sự đi sâu sát để lắng nghe tâm tư, thấu hiểu lòng dân, để từ đó kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của dân với các cấp, ngành liên quan, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân nói chung, đời sống vùng nông thôn nói riêng.

Cử tri Phạm Phú Sáu, xã Nguyễn Trãi (Ân Thi)

Tin mới nhất