Thông báo về việc công khai lấy ý kiến góp ý vào phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

Đăng ngày 15 - 04 - 2021
100%

Thực hiện Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1347/UBND-KT2 ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.

Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi đã hoàn thiện hồ sơ “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên”.

Để phương án kế hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường, UBND huyện Ân Thi thông báo tới các tổ chức, cá nhân nội dung báo cáo “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên” để tham gia góp ý.

Nội dung góp ý bao gồm:

- Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất các dự án công trình thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi.

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và hệ thống bảng, biểu kèm theo.

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về UBND huyện Ân Thi (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ân Thi - thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi) trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai lấy ý kiến của nhân dân tại các buổi hội nghị, tại các cuộc họp tại thôn, xóm các ý kiến được thể hiện bằng biên bản cuộc họp.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án Quy hoạch sử dụng đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi mong nhận ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân trên địa bàn về nội dung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

1. Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-04/372db82f18d70a1dBCTMQH%202021-2030%20An%20Thi.pdf

2. Danh mục bảng biểu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-04/4bc290cf1339f3adHe%20thong%20bieu%20QH%202021%20-%202030%20An%20Thi.pdf

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-04/a1bbbc7d378f0e7dQH%202021%202030%20An%20Thi.pdf

4. Thông báo số 261/TB-UBND ngày 15/04/2021 của UBND huyện Ân Thi:

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2021-04/dd5a8e1d3d561cedTB%20261%20UBND%20huyen.signed.pdf

 

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm...(12/06/2021 9:39 SA)

(08/06/2021 3:18 CH)

Huyện Ân Thi: Hiệu quả từ áp dụng mô hình mạ khay máy cấy(01/06/2021 7:18 SA)

Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất tại huyện Ân Thi(25/05/2021 4:27 CH)

Ngọt thơm vải trứng Đa Lộc(21/05/2021 7:58 SA)

Thị trấn Ân Thi trao huy hiệu 55, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng(19/05/2021 1:45 CH)

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tuyên truyền bầu cử đại...(18/05/2021 9:45 SA)

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng khẩu trang và quà cho gia đình chính sách hai xã: Đào Dương, Xuân Trúc(18/05/2021 9:40 SA)

Đồng chí Lưu Trọng Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Huy hiệu Đảng...(18/05/2021 2:23 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao tặng huy hiệu Đảng đợt...(16/05/2021 9:24 SA)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch...(06/05/2021 7:38 SA)

Huyện Ân Thi triển khai tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 năm 2021(29/04/2021 4:05 CH)

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tiền thân của Đảng bộ huyện Ân Thi(25/04/2021 7:37 SA)

Khởi công xây dựng tuyến đường quân dân kiểu mẫu(15/04/2021 8:30 SA)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao...(14/04/2021 8:20 SA)