Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích và du lịch

Đăng ngày 01 - 02 - 2020
100%

Thực hiện Công điện số 174/CĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích và du lịch;

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và du khách thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội, đồng thời phòng chống tốt dịch bệnh Corona tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và trong hoạt động lễ hội nơi tập trung đông người. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ln quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn

- Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 174/CĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích và du lịch.

- Tạm dừng tổ chức các Lễ hội chưa khai mạc;

- Đối với lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội; giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại các hoạt động lễ hội, di tích và du lịch.

- Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh xã, thị trấn thường xuyên cập nhật tin tức và phát trên hệ thống truyền thanh xã, thôn để mọi người dân nắm được, chủ động các biện pháp phòng tránh như: Luôn giữ cho cổ họng ấm, không để cổ họng bị khô, đeo khẩu trang khi ra ngoài, đặc biệt chỗ đông người và tham gia giao thông.

- Chỉ đạo Ban quản lý di tích phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn giám sát chặt chẽ khu vực diễn ra lễ hội, phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng lâm sàng, kịp thời báo cáo Trung tâm y tế huyện khoanh vùng xử lý.

- Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể của xã có liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về phòng chống dịch dưới nhiều hình thức phong phú theo khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, tránh gây hoang mang, lo lắng.

- Yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội giữ gìn vệ sinh môi trường, không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và các thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định của pháp luật để phòng tránh dịch bệnh.

- Đây là dịch bệnh rất nguy hiểm lây lan nhanh, yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo cấp trên về phòng chống dịch Corona trong hoạt động lễ hội nơi tập trung đông người, tránh tư tưởng lơ là, chủ quan, thiếu quan tâm chỉ đạo để xảy ra dịch bệnh.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Công điện 170/CĐ-UBND ngày 24/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách lưu trú. có phương án phòng, chống dịch bệnh cho khách du lịch, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng về những dấu hiệu bất thường của khách du lịch liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Phối hợp với Phòng Y tế huyện, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ trước, trong và sau lễ hội. Theo dõi tình hình thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện, tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền thanh huyện

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội nhất là Công điện 170/CĐ- UBND ngày 24/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, dành riêng và tăng cường thời lượng phát sóng về dịch vi rút Corona.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn có tổ chức lễ hội tuyên truyền trên hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu các nội dung về phòng, chống dịch Corona tại các trục đường chính, khu trung tâm diễn ra lễ hội.

4. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện

- Triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở tín ngưỡng có tổ chức lễ hội theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế.

-  Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước, trong và sau lễ hội, kịp thời phòng chống dịch bệnh Corona, đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng dịch, phát huy có hiệu quả đội phản ứng nhanh khi có yêu cầu từ các địa phương.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện nghiêm những nội dung trên./.

Tin mới nhất