Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 05 - 06 - 2020
100%

Ngày 25/5/2020, UBND huyện Ân Thi ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ được thực hiện trên địa bàn quản lý của các xã: Quảng Lãng, Đặng Lễ, huyện Ân Thi; ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp quốc lộ 38 mới; phía Nam giáp đất canh tác; phía Đông giáp đất canh tác và khu dân cư hiện có; phía Tây giáp đường nối 02 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình. Quy mô đất đai khu vực lập quy hoạch khoảng 74,95 ha.

Với mục tiêu đồ án quy hoạch: Cụ thể hóa các định hướng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ đáp ứng yêu cầu hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phục vụ di dời, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ gây cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương; làm căn cứ pháp lý kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất kinh doanh và làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường trong khu vực.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên được phê duyệt làm căn cứ để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

1. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/d361d4dd99cb310dQHCT1.%20500%20V%E1%BB%8B%20tr%C3%AD%20v%C3%A0%20gi%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%A1n%20khu%20%C4%91%E1%BA%A5t.pdf

2. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/94cf56af7e82470dQHCT1.500%20B%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%20t%E1%BB%95ng%20m%E1%BA%B7t%20b%E1%BA%B1ng%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BA%A5t.pdf

3. Sơ đồ tổ chức không gian:

 https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/34589f411bc1b79dQHCT%201.500%20S%C4%90%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20kh%C3%B4ng%20gian,%20KTCQ.pdf

4. Phối cảnh minh họa: 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/7e7c2335774eae0dQHCT%201.500%20Ph%E1%BB%91i%20c%E1%BA%A3nh%20minh%20h%E1%BB%8Da.pdf

 

Tin mới nhất

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ân Thi - Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ phát...(26/12/2022 10:22 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền chương trình tín dụng...(19/12/2022 10:54 SA)

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập đề cương - dự toán kinh phí thực hiện dự...(01/10/2022 3:20 CH)

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra...(22/06/2022 2:19 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai thực hiện Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ(13/06/2022 9:04 SA)