Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 05 - 06 - 2020
100%

Ngày 25/5/2020, UBND huyện Ân Thi ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ được thực hiện trên địa bàn quản lý của các xã: Quảng Lãng, Đặng Lễ, huyện Ân Thi; ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp quốc lộ 38 mới; phía Nam giáp đất canh tác; phía Đông giáp đất canh tác và khu dân cư hiện có; phía Tây giáp đường nối 02 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình. Quy mô đất đai khu vực lập quy hoạch khoảng 74,95 ha.

Với mục tiêu đồ án quy hoạch: Cụ thể hóa các định hướng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ đáp ứng yêu cầu hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phục vụ di dời, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ gây cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương; làm căn cứ pháp lý kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất kinh doanh và làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường trong khu vực.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng - Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên được phê duyệt làm căn cứ để quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

1. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/d361d4dd99cb310dQHCT1.%20500%20V%E1%BB%8B%20tr%C3%AD%20v%C3%A0%20gi%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%A1n%20khu%20%C4%91%E1%BA%A5t.pdf

2. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/94cf56af7e82470dQHCT1.500%20B%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%20t%E1%BB%95ng%20m%E1%BA%B7t%20b%E1%BA%B1ng%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BA%A5t.pdf

3. Sơ đồ tổ chức không gian:

 https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/34589f411bc1b79dQHCT%201.500%20S%C4%90%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20kh%C3%B4ng%20gian,%20KTCQ.pdf

4. Phối cảnh minh họa: 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/7e7c2335774eae0dQHCT%201.500%20Ph%E1%BB%91i%20c%E1%BA%A3nh%20minh%20h%E1%BB%8Da.pdf

 

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/12/2020 3:43 CH)

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện...(05/08/2020 2:37 CH)

Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 10:59 SA)

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020(20/12/2019 4:05 CH)

Báo cáo công tác tháng 7(22/07/2019 8:29 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm...(03/07/2019 8:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Dư nợ cho vay đạt 333 tỷ đồng(02/07/2019 8:28 SA)

Báo cáo công tác tháng 4(26/04/2019 8:27 SA)

Khai trương Trung tâm thương mại huyện Ân Thi(10/04/2019 5:07 CH)

Cơ quan phát triển Pháp hỗ trợ phát triển hệ thống thủy lợi ở Ân Thi(05/04/2019 1:28 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi(01/04/2019 9:32 SA)

Báo cáo công tác tháng 2(26/02/2019 8:24 SA)

Báo cáo công tác tháng 1(28/01/2019 8:23 SA)

Xã Đặng Lễ: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(23/12/2018 1:11 CH)

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11(29/11/2018 3:43 CH)