Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Đăng ngày 04 - 12 - 2020
100%

Năm 2020, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức đan xen, do diễn biến bất thường của thời tiết nắng nóng kéo dài, dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế-xã hội năm 2020 của huyện đạt được những kết quả khá toàn diện.

Cụ thể Báo cáo phát triển kinh tế-xã hội huyện năm 2020: 

https://anthi.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2020-12/e6421c2d865f464dBC%20392%20UBND%20huyen.signed.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện...(05/08/2020 2:37 CH)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh...(05/06/2020 2:16 CH)

Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 10:59 SA)

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020(20/12/2019 4:05 CH)

Báo cáo công tác tháng 7(22/07/2019 8:29 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm...(03/07/2019 8:34 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Dư nợ cho vay đạt 333 tỷ đồng(02/07/2019 8:28 SA)

Báo cáo công tác tháng 4(26/04/2019 8:27 SA)

Khai trương Trung tâm thương mại huyện Ân Thi(10/04/2019 5:07 CH)

Cơ quan phát triển Pháp hỗ trợ phát triển hệ thống thủy lợi ở Ân Thi(05/04/2019 1:28 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi(01/04/2019 9:32 SA)

Báo cáo công tác tháng 2(26/02/2019 8:24 SA)

Báo cáo công tác tháng 1(28/01/2019 8:23 SA)

Xã Đặng Lễ: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(23/12/2018 1:11 CH)

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11(29/11/2018 3:43 CH)