Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Dư nợ cho vay đạt 333 tỷ đồng

Đăng ngày 02 - 07 - 2019
100%

Đến hết tháng 6 năm 2019, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt trên 333 tỷ đồng, cho gần 12.200 hộ vay với 10 chương trình gồm: Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; Hộ mới thoát nghèo; Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Nhà ở xã hội và Hộ nghèo về nhà ở và cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, cho vay Hộ nghèo về nhà ở được chia làm hai giai đoạn theo Quyết định 176  và Quyết định 33 của Chính phủ. 
Thông qua nguồn vốn vay, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có vốn để phát triển sản xuất, học sinh, sinh viên có điều kiện tham gia học tập; Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch tăng, nhiều gia đình khó khăn có nhà ở… Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

 

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/12/2020 3:43 CH)

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện...(05/08/2020 2:37 CH)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh...(05/06/2020 2:16 CH)

Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 10:59 SA)

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020(20/12/2019 4:05 CH)

Báo cáo công tác tháng 7(22/07/2019 8:29 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm...(03/07/2019 8:34 SA)

Báo cáo công tác tháng 4(26/04/2019 8:27 SA)

Khai trương Trung tâm thương mại huyện Ân Thi(10/04/2019 5:07 CH)

Cơ quan phát triển Pháp hỗ trợ phát triển hệ thống thủy lợi ở Ân Thi(05/04/2019 1:28 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi(01/04/2019 9:32 SA)

Báo cáo công tác tháng 2(26/02/2019 8:24 SA)

Báo cáo công tác tháng 1(28/01/2019 8:23 SA)

Xã Đặng Lễ: Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(23/12/2018 1:11 CH)

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11(29/11/2018 3:43 CH)