Báo cáo công tác tháng 7

Đăng ngày 22 - 07 - 2019
100%

I.  HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Trong tháng Chủ tịch UBND huyện chủ trì các phiên họp giao ban với các Phó Chủ tịch, nghe các phòng, ngành báo cáo, kết luận, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề trọng tâm: Báo cáo công tác sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo cấy, chăm sóc lúa Mùa; công tác phòng, chống lụt, bão, úng; tiếp tục thực hiện Kế hoạch 93A/KH-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo việc tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ; chuẩn bị năm học mới và một số báo cáo về kinh tế-xã hội trên địa bàn.

   Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đôn đốc công tác gieo cấy, chăm sóc lùa Mùa; phòng trừ sâu bệnh cho mạ, lúa và hoa màu. Kiểm tra một số công trình thuỷ lợi trọng điểm, xử lý công tác chống úng; chỉ đạo giải toả các vật cản trên các trục sông tiêu chính phục vụ phòng, chống lụt, bão, úng. Tích cực giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở nhằm ổn định tình hình dân cư.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

1. Lĩnh vực kinh tế

Sản xuất nông nghiệp: Hiện nay nông dân đang tiếp tục chăm sóc, bón thúc lần 2 cho các diện tích lúa, sau cấy thời tiết thuận lợi lúa phát triển tốt, hiện đang giai đoạn bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh. UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc lúa Mùa, phun thuốc trừ cỏ, điều hoà đủ nước, bón cân đối các loại phân, tạo điều kiện cho lúa Mùa sinh trưởng và phát triển tốt. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung giải toả sen, bèo trên kênh mương khơi thông dòng chảy phục vụ phòng chống lụt, úng kịp thời. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Hướng dẫn các xã, thị trấn tích cực phòng trừ các loại dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn biến.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, đôn đốc giải toả vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại thị trấn Ân Thi và xã Đặng Lễ. Yêu cầu UBND thị trấn và UBND xã  Đặng Lễ giải toả công trình vi phạm xong dứt điểm trước ngày 19/7/2019.

Chỉ đạo các xã, thị trấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư và đề nghị đấu giá đất giãn dân cư. Tiếp tục phê duyệt chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản theo quy định.

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo thẩm định các dự án đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện; tiến độ bàn giao dự án công trình cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông, kiểm tra giải toả, xử lý các vi phạm hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi. Thường xuyên đôn đốc, giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đúng tiến độ.

Tài chính - Ngân hàng: Thu ngân sách nhà nước đến ngày 22/7/2019: 216.691 triệu đồng, đạt 178,4% KH tỉnh, bằng 178,2% KH huyện. Tổng chi ngân sách địa phương 357.540 triệu đồng, đạt 68% KH. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật.  Doanh số cho vay trong tháng của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện đạt 152 tỷ đồng; doanh số thu nợ 141 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.140 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động 2.060 tỷ đồng, trong đó vốn huy động trong dân là 2.045 tỷ đồng.

2. Văn hóa xã hội

Giáo dục và đào tạo: Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo việc xét tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 của các trường THCS. Chỉ đạo các nhà trường tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất các phòng học chuẩn bị đón năm học mới 2019-2020. Phối hợp các ngành chức năng, các xã, thị trấn tổ chức tốt hoạt động hè cho thiếu niên.

Văn hoá thông tin và truyền thanh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nhiệm vụ chính trị của huyện, tình hình sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế - xã hội; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phản ánh kỳ họp thứ Bẩy-HĐND huyện và các xã, thị trấn nhiệm kì 2016-2021. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019).

Y tế, dân số - gia đình và trẻ em: Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện dịch bệnh ở các xã, thị trấn trên địa bàn. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được tổ chức và duy trì có hiệu quả. Các hoạt động y tế từ huyện xuống cơ sở diễn ra bình thường, công tác tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi thực hiện đúng lịch đạt tỷ lệ cao. Làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình, giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

Công tác Lao động Thương binh và Xã hội: Thực hiện tốt cuộc vận động “Uống nước nhớ nguồn”. Phát động, tổ chức hưởng ứng tốt tháng hành động vì trẻ em. Xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo bảo đảm kế hoạch. Chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách đúng, đủ, kịp thời.

Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với phòng Nội vụ huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban.

Chỉ đạo phòng Nội vụ huyện phối hợp phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện và UBND xã Hạ Lễ kiểm tra, xác định nguồn gốc đất và trả lời theo đơn đề nghị của Linh mục, Ban hành giáo Giáo xứ Hạ Lễ đảm bảo theo quy định (Theo Công văn số 57/UBND ngày 08/7/2019 của UBND xã Hạ Lễ về việc trả lời đơn thư của ông Chu Duy Mạc xin lại sân trước cửa nhà thờ). Chỉ đạo phòng Nội vụ huyện phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo, UBND xã Bãi Sậy hướng dẫn Ban Hộ tự chùa thôn Đào Quạt hoàn thiện hồ sơ xin thỉnh sư về trụ trì chùa thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trong tháng 7 đã tiếp nhận 06 đơn, trong đó có 05 đơn đề nghị, 01 đơn khiếu nại. Theo nội dung lĩnh vực: Đất đai và công tác DTĐR: 06 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức: 06 đơn. Đơn có vụ việc mới: 05 đơn.

3. Quốc phòng, an ninh

 Quốc phòng: Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực phòng không, trực thông tin, trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình an ninh nông thôn. Tiếp tục tập huấn và báo động kiểm tra các đơn vị cơ động sẵn sàng tham gia phòng chống lụt, bão, úng. Chỉ đạo tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu, Hồng Vân năm 2019.

Xây dưng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2019)

An ninh: Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tai, tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là xe quá tải. Tiếp tục nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của người nước ngoài về thăm thân. Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2019

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc lúa Mùa, phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa và hoa màu. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc, gia cầm ở các xã, thị trấn. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019. Chủ động đề phòng và ứng phó kịp thời với mọi diễn biến thời tiết trong mùa mưa bão. Tiếp tục kiểm tra thiết bị, vật tư các công trình thuỷ lợi, chủ động điều tiết nước hợp lý, phòng chống lụt, bão, úng có hiệu quả. Chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm Luật Đất đai, giao thông, thủy lợi, môi trường. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn chỉnh hồ sơ đấu giá đất và chuẩn bị đấu giá đất cho các xã đã được tỉnh thông báo.

- Hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt tháng ATGT trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông và các công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi. Tiếp tục đôn đốc, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ hè cho cán bộ giáo viên toàn ngành học. Tổng kết năm học 2018-2019. Tổng kết hoạt động hè 2019. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khai giảng năm học 2019-2020.

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng 74 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

- Tăng cường công tác an ninh, phát hiện và kiên quyết xử lý các tai tệ nạn xã hội, ổn định tình hình an ninh nông thôn.

- Thường xuyên đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội./.

Ý kiến bạn đọc
  Đọc thêm...

  Tin mới nhất

  Đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra...(22/06/2022 2:19 CH)

  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai thực hiện Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ(13/06/2022 9:04 SA)

  Huyện Ân Thi huy động trên 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao(01/05/2022 10:47 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Đặng Lễ(28/04/2022 3:37 CH)

  26 năm – một chặng đường phát triển(31/03/2022 4:23 CH)

  Huyện Ân Thi tập trung chăm sóc lúa Xuân(31/03/2022 3:45 CH)

  Nông dân xã Đa Lộc có nhiều giải pháp khắc phục khi giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng cao(24/03/2022 10:12 SA)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi đẩy mạnh chương trình cho vay tạo việc làm(18/03/2022 10:56 SA)

  Hơn 10.000 hội viên Hội Nông dân huyện đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi(15/03/2022 3:55 CH)

  Đồng chí Dương Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thăm, kiểm tra mô hình sản...(25/02/2022 8:37 SA)

  Huyện Ân Thi khẩn trương chống rét cho mạ và lúa Xuân(22/02/2022 3:10 CH)

  Họp bàn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng...(07/12/2021 10:01 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/12/2020 3:43 CH)

  Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện...(05/08/2020 2:37 CH)

  Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh...(05/06/2020 2:16 CH)