Báo cáo công tác tháng 4

Đăng ngày 26 - 04 - 2019
100%

I.  HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Trong tháng Chủ tịch UBND huyện chủ trì các phiên họp giao ban với các Phó Chủ tịch, nghe các ngành báo cáo, kết luận, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề trọng tâm: Báo cáo công tác sản xuất nông nghiệp, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, hoa màu; phòng dịch bệnh ở gia súc và cúm gia cầm; Đề án vị trí việc làm; Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2019; Quy chế nâng lương trước thời hạn; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019; Chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 các báo cáo về kinh tế, văn hóa xã hội…

   Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dành nhiều thời gian xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các lĩnh vực đ­ược phân công, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại các xã, thị trấn; ổn định tình hình an ninh nông thôn.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Lĩnh vực kinh tế

Hiện nay, lúa Xuân đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ bông, diện tích lúa trỗ được được 825 ha/7.628,39 ha, đạt 10,8% diện tích. Trên lúa đang phát sinh một số đối tượng sâu bệnh hại như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn,...UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh để kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh gây ra đối với sản xuất vụ Xuân.

Diện tích trồng rau màu Xuân-Hè là 185 ha, trong đó: Cà các loại 25 ha, dưa các loại 14,5 ha, rau màu các loại 145,5 ha. Hiện nay nông dân đã thu hoạch được 55 ha rau màu các loại.

Đến ngày 20/3/2019 toàn huyện trồng được 23.500 cây các loại, trong đó: Cây bóng mát được 5.300 cây, cây ăn quả là 18.200 cây, đạt 106,8% KH. Hiện nay nhân dân các xã, thị trấn đang tiếp tục trồng các loại cây trên diện tích chuyển đổi, đất vườn,... Do tình hình thời tiết đầu năm 2019 diễn biến bất thường, nhiệt độ bình quân trong các tháng mùa Đông cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong tháng 1 và tháng 2 không có rét đậm, rét hại nên đã ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu quả của cây nhãn, vải (Dự báo sẽ giảm sản lượng so với năm 2018).

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y huyện phối hợp với các xã, thị trấn và các phòng, ngành của Sở tổ chức được 27 lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân và cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy vụ Mùa 2019; định hướng, tư vấn kỹ thuật chuyển đổi cây trồng trên đất lúa sang trồng cây khác mang lại hiệu quả kinh tế cao; kỹ thuật phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi cho trên 1.900 lượt người tham gia.

Chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, các xã, thị trấn tập trung giải tỏa dòng chảy, kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, máy móc, thiết bị, các trạm bơm để có kế hoạch sửa chữa phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án chống úng nội đồng năm 2019.

Hướng dẫn 2 xã Hồ Tùng Mậu, Bãi Sậy tập trung nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra, thẩm định trong tháng 6/2019.

Thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra giải toả, xử lý các vi phạm hành lang giao thông, công trình thuỷ lợi. Các ngành chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tại các xã, thị trấn, xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành luật giao thông.

Tài chính - Ngân hàng: Tổng thu ngân sách đến ngày 22/4/2019: 136.541 triệu đồng, đạt 112,4% KH tỉnh và 112,3% KH huyện giao. Tổng chi ngân sách đến ngày 22/4/2019:  179.843 triệu đồng, đạt 34% so KH. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật. Doanh số cho vay trong tháng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 104.260 triệu đồng; tổng dư nợ 1.124.532 triệu đồng. Tổng nguồn vốn huy động 1.955.767 triệu đồng, trong đó vốn huy động trong dân là 1.944.778 triệu đồng. 

2. Văn hóa xã hội

Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học, tiến hành ôn tập chuẩn bị thi khảo sát chất lượng học kỳ II. Tham dự các kỳ thi cấp tỉnh. Tiếp tục thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.

Văn hoá Thông tin và Truyền thanh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế - xã hội, các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chăm sóc lúa xuân, thu hoạch rau mùa xuân hè, việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp, các địa phương đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30-4, ngày Quốc tế Lao động 1-5 và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Y tế, dân số - gia đình trẻ em: Tăng cường kiểm tra, để kịp thời phát hiện các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là các bệnh dịch trong điều kiện thời tiết giao mùa. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được tổ chức và duy trì tốt. Các hoạt động y tế từ huyện xuống cơ sở diễn ra bình thường, công tác tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi thực hiện đúng lịch đạt tỷ lệ cao. Tăng cường kiểm tra, quản lý các dịch vụ hành nghề y, dược tư nhân. Duy trì và thực hiện tốt việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, không có dịch bệnh và ngộ độc xảy ra. Thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình, hạn chế sinh con thứ 3 trở lên, giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1% và duy trì cân bằng giới tính.

Công tác xã hội: Chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

3. Quốc phòng, an ninh, thanh tra

 Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực phòng không, trực thông tin, trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình an ninh nông thôn. Tổ chức huấn luyện cho dân quân tự vệ, dự bị động viên theo kế hoạch; hoàn thiện các bước trong tuyển sinh quân sự, đảm bảo đúng thủ tục.

An ninh: Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tai, tệ nạn xã hội, nắm bắt diễn biến tình hình an ninh nông thôn. Bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của người nước ngoài về thăm thân. Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường.

Thanh tra: Trong tháng tiếp nhận 04 đơn thư, trong đó có 01 đơn đề nghị, 02 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại, có 03 đơn liên quan đến đất đai, chiếm 0,75%. 04 đơn đã chuyển về UBND các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức giải  quyết theo thẩm quyền.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2019

- Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc lúa Xuân, phát hiện kịp thời và phòng trừ có hiệu quả các loại sâu bệnh hại lúa và rau màu, đặc biệt là bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá; chủ động phát hiện dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, có biện pháp dập dịch hiệu quả nếu dịch xuất hiện. Tập trung cao công tác tuyên truyền các giải pháp phòng, chống Dịch tả lợi Châu Phi trên địa bàn huyện. Tiếp tục tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc lúa và hoa màu. Kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão, úng năm 2018. Tập trung giải tỏa các vi phạm, các vật cản công trình thủy lợi, phục vụ tốt nhất phòng chống lụt, bão, úng; đảm bảo tuyệt đối về người, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ Mùa. Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; kiểm tra và hướng dẫn nội dung chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản đúng mục đích; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, đấu giá đất dân cư, xây dựng nông thôn mới; kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.

- Đẩy mạnh thu tài chính, nhất là các nguồn thu ngoài quốc doanh đảm bảo kế hoạch.

- Chỉ đạo các nhà trường kiểm tra, đánh giá xếp loại các mặt giáo dục chuẩn bị kết thúc năm học. Phối hợp các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động hè cho học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường.

- Ngành y tế tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền thực hiện tốt tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn.

- Thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động đấu tranh trấn áp các loại tai tệ nạn xã hội. Tăng cường kiểm tra trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông và các công trình vi phạm hành lang giao thông.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự địa phương, làm tốt các chính sách hậu phương quân đội.

- Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội./.

 

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi huy động trên 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao(01/05/2022 10:47 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Đặng Lễ(28/04/2022 3:37 CH)

26 năm – một chặng đường phát triển(31/03/2022 4:23 CH)

Huyện Ân Thi tập trung chăm sóc lúa Xuân(31/03/2022 3:45 CH)

Nông dân xã Đa Lộc có nhiều giải pháp khắc phục khi giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng cao(24/03/2022 10:12 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi đẩy mạnh chương trình cho vay tạo việc làm(18/03/2022 10:56 SA)

Hơn 10.000 hội viên Hội Nông dân huyện đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi(15/03/2022 3:55 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thăm, kiểm tra mô hình sản...(25/02/2022 8:37 SA)

Huyện Ân Thi khẩn trương chống rét cho mạ và lúa Xuân(22/02/2022 3:10 CH)

Họp bàn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng...(07/12/2021 10:01 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ,...(04/12/2020 3:43 CH)

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể thao, văn hóa và dân cư huyện...(05/08/2020 2:37 CH)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quảng Lãng – Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh...(05/06/2020 2:16 CH)

Thư kêu gọi thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Đa Lộc - xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên(03/06/2020 10:59 SA)

Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020(20/12/2019 4:05 CH)